Digitale Nieuwskrant

Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2013

 
 

Voorwoord

Zo half januari is het altijd een beetje zoeken: de meeste Nieuwjaarsborrels zijn geweest en het nieuwe jaar mag eigenlijk al geen nieuw jaar meer genoemd worden. Toch willen wij u graag alle goeds toewensen voor 2013. Ons goede voornemen is dat wij ook dit jaar voor u klaar staan met een deskundig financieel advies. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kennis en ervaring ook de komende jaren van toegevoegde waarde zijn, mede gezien de recente ontwikkelingen . In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Wij wensen u veel leesplezier.

 

Inzicht in uw pensioen?

Misschien heeft u er al over gehoord; via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kan iedere werknemer online inzien hoeveel pensioen en AOW-rechten hij heeft opgebouwd. Deze site heeft onlangs de prijs 'Financieel product van het jaar 2012' gewonnen, ingesteld door een landelijke ochtendkrant.

Dat is natuurlijk mooi voor de initiatiefnemers, waaronder het Verbond van Verzekeraars. De belangenvereniging van verzekeringsmaatschappijen ziet de prijs als 'een stimulans om het inzicht van deelnemers in pensioenen verder te vergroten'. De vraag is wat een werknemer nu precies kan met de pensioeninformatie die via de site te vinden is.

Want het is niet eenvoudig om de bedragen op de juiste wijze in te schatten. Hoeveel inkomen nodig is om te kunnen rondkomen als u eenmaal gepensioneerd bent, hangt af van uw wensen en uw persoonlijke omstandigheden. Ook uw verplichtingen tellen mee, bijvoorbeeld als u nog een hypotheek heeft.

Onze adviseurs kunnen u wel het juiste inzicht geven in de betekenis van de cijfertjes. Wilt u ook weten hoe u er financieel voor staat als u straks niet meer werkt? Vraag gerust naar de mogelijkheden.

 

Nabestaandenuitkering versoberd

In het regeerakkoord dat PvdA en VVD vorig jaar hebben gesloten, zijn afspraken gemaakt over de Algemene Nabestaandenwet, kortweg de Anw. De uitkering is per 1 januari iets verhoogd, maar het kabinet wil de duur van de nabestaandenuitkering inkorten. En dat kan grote gevolgen hebben.

In de plannen van de regering wordt de maximale duur van een uitkering op basis van de Anw beperkt tot ťťn jaar. Kunt u het zich voorstellen? Slecht ťťn jaar! Voor de wezenuitkering geldt deze beperking gelukkig niet. En ook voor mensen die nu al een nabestaandenuitkering ontvangen, verandert er niets. Zij behouden hun uitkering.

Wanneer deze maatregel in moet gaan, hebben de beide regeringspartijen niet afgesproken. Maar dat ook op deze sociale voorziening wordt bezuinigd, lijkt zeker te zijn. Daarom is het verstandig om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Vraag ons hier gerust naar.

 

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

Starters kunnen met ingang van 1 januari van dit jaar een hogere hypotheek krijgen. Het kabinet heeft eind december ingestemd met het voorstel van minister Dijsselbloem van FinanciŽn. Dit betekent dat starters die binnen afzienbare tijd een verhoging van het salaris verwachten, meer geld kunnen lenen voor de aanschaf van hun woning. De maatregel gaat in per 1 januari 2013.

Met deze maatregel wil de overheid starters op verantwoorde wijze meer financiŽle ruimte geven om een huis te kopen. Er moet wel objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een inkomensstijging te verwachten is. De inkomensstijging moet bovendien binnen een redelijke termijn plaatsvinden. De criteria zijn vastgelegd in een ministeriŽle regeling, zodat er geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Wilt u weten of de nieuwe regels ook voor u gelden en wat deze precies voor u betekenen? Maak snel een afspraak met een van onze deskundige hypotheekadviseurs.

 

Check de opzegtermijn

Ook u heeft waarschijnlijk verschillende contracten en abonnementen. Denk aan uw energieleverancier en de krant. Of aan de sportschool, die traditiegetrouw zo rond de jaarwisseling stevig aan de weg timmert. Sinds enige tijd gelden nieuwe regels voor onder meer de opzegtermijn van dit soort contracten. Doel is om u als consument beter te beschermen.

Zo is vastgelegd dat de opzegtermijn voor abonnementen en contracten maximaal een maand is. Behalve voor tijdschriftabonnementen die minder dan een keer in de maand worden bezorgd; daarvoor geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Een kortere opzegtermijn mag wel worden opgenomen in de voorwaarden.

Soms wordt een abonnement dat u voor een vaste periode afsluit, na afloop automatisch verlengd. Dat mag, maar alleen als het abonnement wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, dat u maandelijks kunt opzeggen. Voor tijdschriften geldt dat voor een periode van drie maanden mag worden verlengd. Proefabonnementen mogen niet stilzwijgend worden verlengd. Opzeggen is dus niet nodig.

Wilt u weten hoe het zit met uw abonnementen? Kijk dan in de algemene voorwaarden en controleer of deze kloppen met de wettelijke regels. Zo hoeft u nergens onnodig aan vast te zitten.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant