Digitale Nieuwskrant

Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risico’s loont

 

Onderwerpen

4e kwartaal 2013

 
 

Voorwoord

Laten we eerlijk zijn. In deze tijden waarin we allemaal wel eens moeite moeten doen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, kijken we kritisch naar onze uitgaven. Wat heb ik wel nodig, en wat niet? Terecht krijgen wij daarom wel eens de vraag ‘of er bezuinigd kan worden op een verzekering’. Bij iedere klant kijken we graag kritisch mee of het inderdaad mogelijk is om bepaalde risico’s zelf te lopen. Dit kan echter niet altijd. Leest u eens de voor beelden in deze nieuwsbrief. En vraag ons gerust om een persoonlijk advies voor de samenstelling van uw verzekeringen. Daar zijn we tenslotte voor.

 

Wie betaalt de schade die is veroorzaakt door een ongelukje?

In ons vak zien we dagelijks dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Zo hielpen we Ger, één van onze relaties, laatst in de volgende situatie:

Ger was vorige week in zijn eigen woning een lekkere maaltijd voor zijn vrienden aan het voorbereiden. Hij was echter net iets te dicht bij de brandende gaspit gaan staan en zijn schort vatte vlam. Geschrokken schreeuwde hij om hulp en probeerde hij ondertussen met een theedoek de vlammen te doven. Een vriend kwam uit de huiskamer op het geschreeuw af, zag wat er gebeurde en bedacht zich geen moment. Hij trok zijn lederen colbert uit en draaide die stijf om Ger heen. De vlammen waren snel gedoofd. Het geva ar was geweken en gelukkig was Ger ongedeerd. Echter, het leren colbert was onherstelbaar beschadigd. Tja, wie gaat die schade vergoeden? Ger belde ons voor hulp.

In het Nederlandse recht is geregeld, dat degene die een ander in nood helpt en daarbij zelf schade oploopt, schadeloos gesteld moet worden door degene die is geholpen. Volgens het recht is Ger dus aansprakelijk voor de schade aan het lederen colbert van zijn vriend. Gelukkig is deze schade meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). We konden Ger dus geruststellen dat de AVP verzekeraar de schade aan de jas van zijn vriend zou vergoeden.

 

Beperking uitkeringsduur Anw is geschrapt

U kent misschien wel de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit is een Nederlandse volksverzekering die in bepaalde gevallen na het overlijden, de nabestaanden recht geeft op een uitkering. Slechts een beperkte categorie komt in aanmerking voor een Anw-uitkering. Dat zijn alleen die nabestaanden die:

  • geboren zijn voor 1 januari 1950, of;
  • ongehuwde kinderen verzorgen onder de 18 jaar, of
  • zwanger zijn, of;
  • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt zijn.


De nabestaandenuitkering stopt als:

  • de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, hertrouwt of gaat samenwonen;
  • het (jongste) kind 18 jaar wordt of tot het huishouden van een ander gaat behoren;
  • de nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is.


In het regeerakkoord van 2012 werd door het kabinet bepaald dat de uitkeringsduur voor nieuwe gevallen vanaf 1 juli 2014 beperkt zou worden tot één jaar. Dit is echter in het begrotingsakkoord 2014 geheel vervallen. De uitkering Anw bedraagt 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die één of meer kinderen (halfwezen) onder de 18 jaar verzorgen, ontvangen een uitkering van 90% van het nettominimumloon. De Anw is inkomensafhankelijk. Kinderen waarvan beide ouders zijn overleden hebben, onder bepaalde v oorwaarden, recht op een wezenuitkering.

Wilt u weten of deze regeling op u van toepassing is, of wilt u weten waar uw nabestaanden op kunnen rekenen in geval dat … laat ons het voor u uitrekenen en u toelichten.

 

Restschuld een probleem?

Jaarlijks doet Deloitte een hypothekenonderzoek. Dit jaar was het thema ‘hypotheekklanten in de crisis’. Door de crisis hebben veel mensen, vooral jongere mensen, een restschuld opgebouwd in hun hypotheek. Dit betekent dat als de woning nu verkocht moest worden, dan zou de opbrengst van de woning lager zijn dan de restant hypotheeksom. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 10% van de Nederlanders geen financiële buffer voor handen heeft als het inkomen weg zou vallen. En 26% van de Nederlanders heeft te weinig financiële buffer mochten zij te maken krijgen met een restschuld.

Als financieel adviseur herkennen we deze cijfers. Maar toch schrikken we ervan. We zien het als onze taak om onze relaties zich bewust te maken van hun financiële huishouding. Dit is tenslotte een minimaal vereiste om er een gezonde financiële huishouding op na te kunnen houden. Niet altijd is het mogelijk om de noodzakelijke maatregelen te nemen, maar we kunnen wel samen anticiperen op een mogelijke situatie. Door met ons te kijken naar de waarde van uw woning, de restant hoofdsom van de hypotheek en uw financiële buffer kunnen we, wanneer nodig, maatregelen nemen.

Een restschuld hoeft nu geen probleem te zijn, omdat de maandlasten nu goed te betalen zijn. Maar ons advies is om ‘verrassingen’ bij verkoop van de woning te voorkomen. Door goed geïnformeerd te zijn en mogelijk extra aflossingen te doen of een buffer op te bouwen, kan uw huishouden groeien naar een gezonde balans.

 

Een aansprakelijkheidsverzekering dient voortdurend aangepast te worden

Verzekeringen die u voor uzelf en uw gezin heeft, dienen voortdurend aangepast te worden. We geven u een voorbeeld: Uw kinderen zijn de deur uit? Waarschijnlijk kan dan uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) aangepast worden. Dat kan omdat uw kinderen niet meer meeverzekerd (hoeven te) zijn.

Op de gezinsdekking van de AVP van de ouders zijn minderjarige (ongehuwde) kinderen meeverzekerd, ongeacht waar de kinderen wonen. Meerderjarige kinderen die bij de ouders wonen, vallen ook onder de dekking van de AVP van de ouders zolang ze ongehuwd zijn. Ongehuwde kinderen die voor studie buitenhuis wonen zijn ook meeverzekerd op de AVP van de ouders. Wanneer uw kinderen niet meer meeverzekerd zijn op de AVP van de ouders, dan moeten ze zelf een eigen aansprakelijkheidsverzekering sluiten. Of u kunt ove rwegen om een eigen risico voor alle schade of alleen voor schade voor kinderen op te nemen waardoor de premie iets verlaagd wordt. Bespreekt u gerust eens met ons de mogelijkheden. We schatten dan samen met u het risico in dat u loopt en welke u wilt verzekeren.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant