Digitale Nieuwskrant

Investeer even tijd in uw financiële zekerheid

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

Omdat de wereld continu in beweging is, zijn uw financiële zaken dat ook. Zelfs als u helemaal niets doet, dan tóch wijzigt uw situatie. Want wetgeving verandert, verzekeringsvoorwaarden- en kosten veranderen, fiscale regels veranderen; het heeft allemaal invloed op uw persoonlijke financiën. Zaken zijn dus nooit eenmalig goed geregeld. Het vraagt om onderhoud. Wij helpen u daarbij. In deze nieuwsbrief vertellen we u daar meer over.

 

Bescherming bij afsluiten hypotheek

Helaas, niemand kan in de toekomst kijken. Maar wat denkt u? Zullen de huizenprijzen nog verder dalen? Gaat de hypotheekrente nog verder dalen? Velen denken dat de bodem bereikt is. Overweegt u een huis te kopen? Het heeft er toch echt alle schijn van dat dit de beste tijd daarvoor is. De randvoorwaarden zijn immers zeer positief voor de koper.

Het afsluiten van een juiste hypotheek bij de aankoop van een huis blijft een ingewikkeld traject. Enerzijds is er de juiste keuze die u wilt maken. En anderzijds is de hypotheek één van de belangrijkste financiële producten in uw leven. Als uw adviseur kunnen we u daarbij begeleiden. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het vergelijken van de diverse hypotheken. Bijvoorbeeld op de prijs die u ervoor betaalt. 1% verschil in de hypotheekrente kan namelijk tienduizenden euro’s verschil betekenen. Of wat denkt u van de voorwaarden? De ene bank legt u veel meer verplichtingen op dan de andere. Denkt u eens aan de verplichting van een overlijdensrisicoverzekering of het verplicht starten van een spaarrekening. Daarnaast zijn ook de gedragsverschillen groot bijvoorbeeld: hoe gaat de hypotheekverstrekker om met betalingsproblemen? De ene bank is daarin veel flexibeler dan de andere.

Dit zijn zo maar enkele voorbeelden waar wij als uw adviseur niet alleen veel verstand van hebben, maar vooral veel ervaring mee hebben. Doe er gerust uw voordeel mee!

 

Wat is een onrechtmatige daad?

Ons kantoor begeleidt klanten bij zowel de keuze van een benodigde schadeverzekering, als de afhandeling van mogelijk opgelopen schades. Tijdens een dergelijk proces krijgen we met regelmaat te maken met de term ‘onrechtmatige daad’. Vaak vragen klanten ons wat dit is. Weet u wat het is? Een onrechtmatige daad is iets doen of iets nalaten dat in strijd is met wat in de wet staat. Of het is iets doen of nalaten wat niet fatsoenlijk is. Voorbeelden van een onrechtmatig daad zijn een deuk in iemands auto trappen of iemand niet waarschuwen voor een gevaarlijke situatie.

Als een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen is en er is schade, dan moet de dader die schade vergoeden. Dat is even de korte uitleg. In principe moet er aan vier elementen voldaan worden om aansprakelijk te zijn:

  1. Er is sprake van een onrechtmatige daad.
  2. Deze is aan de dader toe te rekenen.
  3. Er sprake is van schade.
  4. Er is een verband tussen die daad en de ontstane schade.


Als een van die vier elementen ontbreekt, is de dader niet aansprakelijk.

Er is bijvoorbeeld geen sprake van aansprakelijkheid als een speler tijdens een voetbalwedstrijd een bal weg trapt en die bal raakt het been van een tegenspeler. Het tegen een bal trappen tijdens een voetbalwedstrijd is niet onrechtmatig. Er is dus geen aansprakelijkheid. Dit is een voorbeeld hoe verzekeraars het wel of niet uitkeren van een schade beoordelen.

 

Pas op met zogenaamde vergelijkingssites

We blijven u er op wijzen: vergelijkingssites zijn vaak niet volledig en vaak niet neutraal. Ons advies is daarom om uw keuze nooit alleen te baseren op de resultaten van een dergelijke site. Dit geldt helaas op vele terreinen. Voor het vergelijken van energieleveranciers, telecom faciliteiten, ziekenhuisprestaties en jawel, ook voor verzekeringen.

Op het gebied van verzekeringen zijn vergelijkingssites vaak niet volledig. Zo worden niet alle mogelijke verzekeringen in het vergelijk betrokken. En vaak is het vergelijk ook te beperkt. Er wordt bijvoorbeeld alleen een prijsvergelijk gemaakt. En geen vergelijk op voorwaarden. Terwijl juist de voorwaarden bepalen of een verzekering wel of niet tot uitkering komt.

U kent vast de zogenaamde ‘vergelijkingssite’ Independer. In een interview met de Volkskrant geeft diens directeur Edmond Hilhorst aan dat het etiket ‘vergelijkingssite’ niet goed is. Independer is gewoon een internetwinkel voor verzekeringen. Independer krijgt een beloning van verzekeraars om hun producten te verkopen. Daar is op zich niets mis mee. Echter, ze presenteren zich niet op die wijze. Er is bij Independer geen sprake van eigen onafhankelijkheid.

Heeft u wel behoefte aan een onafhankelijk advies? En een persoon van vlees en bloed die u bijstaat wanneer u daar behoefte aan heeft? Neemt u dan contact met ons op voor een oprecht onafhankelijke en transparante dienstverlening.

 

Hoe is uw pensioen geregeld?

Het pensioen blijft voor veel Nederlanders een lastig onderwerp. Ook voor u? Twee belangrijke vragen die spelen zijn: waar kan ik op rekenen als ik met pensioen ga? Zijn er mogelijkheden om het vermogen te verhogen zodat ik na pensioen financieel wat ruimer zit?

Misschien heeft u wel eens op het internet gezocht naar dit onderwerp. U leest dan over zaken als ‘een pensioengat’, ‘aanvullend pensioen’, fiscaal vriendelijke vermogensopbouw’ en natuurlijk over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. En vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dan gaat men nóg later dan op 67 met pensioen. Dat is al over 10 jaar! Maar weinig mensen realiseren zich dat.

Wilt u door de bomen het bos zien? Eens praten over waar u staat en wat de mogelijkheden zijn? Wij zoeken het graag voor u uit. Het is immers belangrijk voor u om te weten waar u op kunt rekenen. En welke mogelijkheden u heeft om zaken, wanneer u dat wenst, nog beter te regelen.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant