Digitale Nieuwskrant

Financieel bewustzijn steeds belangrijker

 

Onderwerpen

2e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

Als financieel adviseur zien wij een duidelijke tendens die wij de ĎfinanciŽle bewustheidí van onze klanten noemen. Steeds vaker vragen klanten ons om hen te begeleiden bij het inzicht krijgen in de financiŽle situatie. Hoe staan we er nu voor? En hoe staan we er over 10 of 20 jaar voor? Als adviseur brengen wij in kaart wat de stand van zaken is, welke keuzes er te maken zijn en welke dingen wellicht niet of minder mogelijk zijn. Deze financiŽle bewustheid geeft mensen zekerheid en rust. Wij bieden dat graag. Financieel gemak is tenslotte onze taak. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

 

Scheiding en financiŽle gevolgen

Helaas neemt jaarlijks het aantal huwelijken dat eindigt toe. Een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Wij begeleiden onze klanten bij het op orde brengen van de financiŽn bij een scheiding. Zodat praktische zaken goed geregeld worden en de klant kan starten om zijn of haar nieuwe leven op te pakken. Zaken waar wij als kantoor een rol in kunnen spelen zijn:
Pensioenaanpassingen
Een scheiding heeft bijna altijd grote gevolgen voor het pensioen. Er zijn twee pensioensoorten. Ten eerste een partnerpensioen. De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar de ex gaat. Daarnaast kennen we het ouderdomspensioen. De wettelijke regeling (verevening) is dat bij een scheiding de ex recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U ziet het, dit kan grote financiŽle gevolgen hebben voor later.
Gezamenlijke woning
Als er een koophuis is en ťťn van de twee blijft in het huis wonen, dan moet de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Dit gebeurt uiteindelijk bij de notaris, maar er moeten ook zaken geregeld worden bij de hypotheekverstrekker. Als het huis meer of minder waard is geworden, dan wordt dit gedeeld.
Aanpassing verzekeringen
Per verzekering kijken wij wat er moet gebeuren en geven we adviezen hoe dit aan te pakken. Soms is het voldoende om de naam op de verzekering te veranderen. Maar in andere gevallen - vooral bij levensverzekeringen - is het ingewikkelder.
Belastingaangifte en - teruggave
Uit elkaar gaan, kan gevolgen hebben voor het fiscaal partnerschap. Wij ondersteunen bij het aanvragen van een voorlopige teruggave of de wijziging hiervan.
Recht op toeslagen
Het kan zijn dat door de scheiding er recht op toeslagen wordt verkregen. Wij gaan na of dit geldt.

Dit zijn enkele zaken die kunnen spelen waarbij wij u financieel kunnen ontzorgen. Vraag er gerust naar.

 

De NHG nog tot 1 juli 2014 zeer aantrekkelijk

Graag attenderen we u op het volgende: de huidige NHG grens van 290.000 euro wordt vanaf 1 juli 2014 met 25.000 euro verlaagd naar 265.000 euro! In de praktijk betekent dit dat u tot 1 juli voor een woning met een koopsom tot circa 273.000 euro nog NHG kunt krijgen. Na 1 juli is de maximale koopsom nog maar 250.000 euro. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk ook 250.000 euro.

Waarom kan NHG zo aantrekkelijk zijn?
Stel u moet uw woning verkopen door financiŽle omstandigheden. En stel dat de opbrengst van de woning lager is dan de uitstaande hypotheek. Dan heeft u een restschuld. Wanneer u een hypothecaire lening heeft met NHG, kan die restschuld worden kwijtgescholden. Een hypotheek met NHG geeft uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald. In ruil daarvoor ontvangt u een rentekorting en betaalt u minder hypotheekrente.

Dus staat u op het punt een woning te kopen? Voorkom dan dat u de huidige NHG norm misloopt en hak die knoop door! We rekenen u graag voor welk voordeel het u kan opleveren.

 

Uw autoverzekering: verschil beperkt en volledig autocasco

Als auto eigenaar bent u wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering (WA- verzekering) te hebben. Daarnaast is het vaak mogelijk om de auto beperkt of volledig casco te verzekeren. Wat is het verschil tussen deze dekkingen? Op de WA-verzekering is er alleen dekking voor de schade die u met de auto bij anderen veroorzaakt; de schade aan uzelf of uw auto is dus niet gedekt. Als naast de WA een beperkte cascodekking wordt gesloten, is er ook dekking voor schade aan de auto zelf. Echter, dit is alleen voor een beperkt aantal specifieke schadeoorzaken. Denkt u hierbij aan schade veroorzaakt door brand, diefstal, inbraak, ruitbreuk e.d. Een volledige casco geeft dekking voor schade aan het motorrijtuig zelf door vrijwel alle van buiten komende onheilen. Aanvullend op de beperkte dekking behoort hier dan ook schade door botsen, aanrijding, van de weg raken, etc. Schades door opzet van de verzekerde, of normale slijtage zijn altijd uitgesloten. Welke dekking u het beste kunt kiezen voor uw auto in uw situatie is van een aantal factoren afhankelijk. Wij kunnen u helpen de juiste keuze te maken.

 

Een ontslagvergoeding optimaal aanwenden

Het overkomt menigeen in deze tijd. Ontslag. Een ontslagvergoeding kan dan een kleine pleister op de wonde zijn. Natuurlijk wilt u deze vergoeding wel optimaal gebruiken. Als uw adviseur kunnen we u daar bij helpen. Bij ontslag vůůr 2014 was het gunstig om de ontslagvergoeding apart te zetten in een belastingvrij spaarpotje. Dat gaat nu niet meer. Nu wordt de ontslagvergoeding in ťťn keer belast in het jaar van uitkering. Dat is nadelig, als het bedrag daardoor onder het toptarief van 52 procent inkomstenbelasting valt. Echter, u kunt het geld met een belastingvoordeel wegzetten. Dat kan met het aankopen van een opbouwlijfrente. Dat houdt in dat u het bedrag op een rekening stort. Het bedrag staat dan vast tot u de AOW-leeftijd bereikt. Daarna kunt u er een pensioenuitkering voor aankopen. Dit heeft als voordeel dat uw pensioen dan op peil blijft, ook al kunt u even geen ander werk vinden. U kunt uw ontslagvergoeding ook gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. U moet dan wel eerst belasting betalen. Maar u heeft wel het voordeel dat uw maandelijkse lasten omlaag gaan. Wij denken graag met u mee over de beste mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant