Digitale Nieuwskrant

Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen

 

Onderwerpen

3e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

Sparen of aflossen. Risico’s wel of niet afdekken. Uw verzekeringen vragen met regelmaat uw aandacht. Even maar. Om er zeker van te zijn dat zaken goed zijn geregeld. We helpen u daarbij. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Heeft u vragen over 1 of meer onderwerpen, neemt u dan contact met ons op. We zien het als onze taak om u van dienst te zijn.

 

Wel of niet aflossen op uw hypotheek

In onze adviespraktijk krijgen wij regelmatig de vraag van huiseigenaren of het verstandig is om af te lossen op de hypotheek. De spaarrente staat zo laag, dat het wellicht slimmer is om uw geld in het huis te investeren. Of aflossen verstandig is, hangt van diverse factoren af. Het kan aantrekkelijk zijn wanneer de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Of wanneer u een bedrag ‘over’ heeft. Of wanneer u een kleine hypotheek heeft, kan het eigenwoningforfait dan vervallen. Maar er zitten ook nadelen aan voortijdig aflossen: U heeft dan minder liquide middelen want uw geld zit vast in stenen. En u kunt wellicht niet meer in aanmerking komen voor fiscale voordelen zoals de renteaftrek. Graag beoordelen we voor u of het interessant kan zijn om af te lossen. We bespreken dan zaken met u als:

  • De hypotheekvorm: bij een (bank)spaarhypotheek is extra aflossen niet altijd mogelijk of handig. In dit geval kunt u eventueel een extra (premie)storting doen in de gekoppelde polis of rekening.
  • Maximaal toegestane aflossing: een hypotheekverstrekker hanteert vaak een maximaal toegestane extra aflossing. Komt u hierboven dan kan dit een boete veroorzaken.
  • De bijleenregeling: als u gebruik maakt van een extra aflossing kunt u overwaarde creëren op de woning. Deze overwaarde kan van invloed zijn op de maximale hoogte van een nieuwe hypotheek wanneer u gaat verhuizen.


Dit zijn zo enkele elementen waar wij als uw adviseur op letten. Ook bespreken we met u mogelijke alternatieven voor aflossen. Neemt u gerust contact met ons hierover op.

 

Pensioenpositie vrouwen

Hoewel de emancipatie op de werkvloer toeneemt, is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd groot. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mannen gemiddeld € 17.300 aan aanvullend pensioen krijgen en vrouwen slechts € 8.400. Een belangrijke oorzaak van dit verschil is dat vrouwen gemiddeld eerder (tijdelijk) stoppen met werken of een deeltijdbaan nemen. Het krijgen van kinderen is de voornaamste reden hiervoor.

Veel mensen ervaren pensioen als een saai onderwerp. En iets dat voor ‘later’ is en dus nu niet speelt. Men gaat er van uit dat de pensioenregeling bij de werkgever afdoende zal zijn. Echter, enkele jaren niet werken of minder werken, heeft enorme invloed op de pensioenopbouw. De enige manier om er achter te komen wat de stand van zaken is, is om u erin te verdiepen. Of om iemand zich er namens u in te laten verdiepen. Realiseert u zich bijvoorbeeld dat u tijdens een ouderschapsverlof vaak geen pensioen opbouwt? Ook een scheiding heeft grote invloed op het opgebouwde pensioen. Extra sparen is altijd verstandig. Al is het 50 euro per maand, dan doe je er in ieder geval wat aan. Om meer pensioen te sparen buiten het pensioenfonds zijn lijfrenteproducten of levens-verzekeringen geschikt. Ook kunt u denken aan het aflossen van de hypotheek om woonlasten in de toekomst te verlagen. Laat ons u helpen om in kaart te brengen wat de mogelijkheden en resultaten van de diverse stappen zijn. Het is nooit te laat om aan uw pensioen te werken.

 

Uw kind wordt 18 jaar, wat betekent dit voor u?

Uw kind wordt 18, dus wettelijk 'meerderjarig'. Wat betekent dit voor u als ouder? We zetten een aantal zaken voor u op een rij:
Zorgverzekering
Tot hun 18e verjaardag zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Daarna niet meer. U kunt uw kind op uw eigen polis laten staan of een aparte verzekering sluiten. Het kan zijn dat uw kind recht heeft op een zorgtoeslag.
Alimentatie
Bent u gescheiden en krijgt u kinderalimentatie, houd er dan rekening mee dat uw 18-jarige kind zélf de alimentatiegerechtigde wordt. Uw kind hoeft hier geen gebruik van te maken, maar het kan wel.
Onderhoudsplicht en aansprakelijkheid
Tot de 21e verjaardag is uw kind een zogenaamde 'jongmeerderjarige', wat inhoudt dat u als ouder wettelijk verplicht bent om nog te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud en hun studie. Na 18 jaar bent u niet meer aansprakelijk voor de schade die uw kinderen veroorzaken, of de schulden die ze maken. (Sommige ouders denken dat hun aansprakelijkheid doorloopt tot hun kind 21 is.) Soms is een kind ook na zijn/haar 18e nog meeverzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Vaak ook echter niet. Wij begeleiden u graag bij het aanpassen van de verzekeringen van uw 18-jarige kind.

 

Auto lenen? Of toch maar niet?

Wanneer we wat minder ruimte in de portemonnee hebben worden mensen creatief. Een van de ontwikkelingen die je hierbij ziet in onze maatschappij is dat men zaken gaat delen en uitlenen. Op zich natuurlijk een mooi initiatief, maar wat als aan het uitgeleende item schade ontstaat? Veronderstel u leent de auto van uw buurman. U schat de breedte van zijn auto verkeerd in en rijdt met de zijkant van de auto tegen een muur. De auto van de buurman is zwaar beschadigd. De buurman mag er op vertrouwen dat hij de auto in dezelfde staat terugkrijgt, als dat hij de auto meegegeven heeft. Nu u de auto hebt beschadigd, bent u aansprakelijk en moet u de schade vergoeden. Als de auto alleen WA-verzekerd is, is er alleen dekking voor schade die met de auto aan anderen wordt veroorzaakt. Voor de schade aan de auto zelf is er geen dekking. Als de auto WA en cascoverzekerd is, dan is er wel dekking voor de schade aan de auto maar dan heeft de buurman misschien een eigen risico en/of no-claimverlies door de schade. Nou is het de vraag of u de schade aan de auto en/of het eigen risico en het no-claimverlies op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) kunt claimen. Helaas, dat kan niet. De AVP sluit schade aan geleende motorrijtuigen namelijk uit. U bent dus wel aansprakelijk voor de schade maar het valt niet onder de dekking van een verzekering.

Meestal gaat het wel goed, als je een auto leent of uitleent, maar door vooraf stil te staan bij deze niet verzekerbare risico’s kan narigheid achteraf worden voorkomen.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant