Digitale Nieuwskrant

Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen

 

Onderwerpen

3e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

De vakanties zijn begonnen. Of u nou in Nederland blijft of buiten de grenzen uw vertier zoekt: we wensen u een hele fijne tijd toe! Geniet van de vrijheid, het (hopelijk) mooie weer en uw familie en geliefden om u heen. Heeft u in de vakantie onze hulp nodig, neemt u dan contact op. Ook in de zomer hebben we zaken goed voor u geregeld.

 

Maakt u op reis gebruik van uw reis- of zorgverzekering?

U staat op het punt om lekker op vakantie te gaan? Heerlijk, we wensen u een hele fijne vakantie toe. Als uw adviseur vragen we u natuurlijk nog wel even of u goed verzekerd op pad gaat. Want niets is zo vervelend om tijdens de vakantie geconfronteerd te worden met een ongeluk, ziekte of schade. En helemaal als u dan niet zeker weet of zaken financieel wel goed afgehandeld kunnen worden. Laat ons gerust even met u meekijken of uw zaken goed verzekerd zijn. Het is een kleine moeite en we helpen u graag.

Ook op vakantie kunt u op ons rekenen. Heeft u een schade, dan helpen we u om deze vergoed te krijgen. Of wordt u ziek of krijgt u een ongeval, belt u dan rechtstreeks met een alarmcentrale van uw zorgverzekeraar of uw reisverzekeraar. U bent geheel vrij om te bellen wie u wilt. Over de afwikkeling van de schade maakt u zich dan verder geen zorgen. De verzekeraar die u als eerste aanspreekt, zal u de schade vergoeden. Deze maatschappij regelt onderling met de andere verzekeraar wie wat vergoedt.

De keus is dus aan u. Ongeacht welke alarmcentrale van welke verzekeraar u belt, de alarmcentrale vraagt een bevestiging van dekking bij de verzekeraar en als hij toestemming krijgt, regelt de alarmcentrale vervolgens alles voor u. Van de opname in het ziekenhuis tot de eventuele repatriëring van u en of meereizende familieleden en de vervoermiddelen waarmee gereisd wordt. Heeft u hier vragen over, belt u ons dan gerust.

 

Pensioenregelingen veranderen

Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlandse werkgevers weet dat ze hun pensioenregeling moeten aanpassen. Maar dat de helft nog steeds niet exact weet wat zij moeten wijzigen. Een op de zeven organisaties weet bovendien niet of zijn huidige pensioenregeling voldoet aan de nieuwe regels. Dat is opvallend, want de versobering van het fiscale kader, waar de Eerste Kamer onlangs mee instemde, heeft gevolgen voor bijna alle pensioenregelingen. De wijzigingen gelden per 1 januari 2015. Deze wijzigingen kunnen ook direct invloed hebben op uw pensioeninkomen later. Weet u als werknemer waar u aan toe bent? Vraag uw werkgever hier dus naar. Of laat ons een analyse maken van uw situatie bij pensionering. U wilt tenslotte weten waar u financieel op kunt rekenen bij pensionering. Wacht hier niet te lang mee. Want nu heeft u nog de tijd om een extra potje te sparen voor later.

 

Goed nieuws voor flexwerkers

In Nederland hebben we steeds meer flexwerkers. U weet wel, werkende mensen, echter zonder vast contract en zonder vast inkomen. Ook binnen onze relatiekring kennen we diverse flexwerkers. Voor flexwerkers is het moeilijk om een hypotheek te verkrijgen. Banken zijn namelijk terughoudend om een hypotheek te verstrekken aan mensen zonder een vast contract en inkomen. Zij hechten veel waarde aan een werkgeversverklaring en de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract in theorie biedt. Dit is nou juist iets wat flexwerkers niet hebben. In Nederland is een grote pilot gestart rond een speciaal ontwikkelde ‘perspectiefverklaring’ voor flexwerkers. Hiermee kan een flexwerker in aanmerking komen voor een hypotheek. In een perspectiefverklaring zijn de vooruitzichten op werk bepalend en niet alleen het arbeidsverleden. Voor het verkrijgen van een perspectiefverklaring worden opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau, flexibiliteit en de arbeidsmarktsituatie in de regio meegewogen. De pilot heeft ondertussen ook steun gekregen van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt. Wilt u meer over de mogelijkheden van een perspectiefverklaring weten, neemt u dan contact met ons op.

 

Veel waterschade door hevige plaatselijke regenval. Heeft u een neerslagclausule?

In de afgelopen periode hebben in Nederland de hevige regenbuien bij veel gezinnen voor enorme wateroverlast gezorgd. Ook wij werden om hulp gevraagd bij relaties die hiermee geconfronteerd werden. Hoe zit het eigenlijk met de verzekering van waterschade? We lichten het u toe. Op de uitgebreide gevaren (UGV) woonhuis- en inboedelverzekeringen zijn diverse soorten waterschades gedekt. Echter, schade door water dat onder de deuren en de ramen naar binnen kwam stromen was niet gedekt. Alleen schade door neerslagwater dat via daken en dakgoten naar binnenkomt was gedekt. Dit is natuurlijk een ongewenste situatie. Inmiddels hebben de meeste woonhuis- en inboedelverzekeraars een ‘neerslagclausule’ opgenomen in de polisvoorwaarden. Hierin is bepaald dat de schade door hevige plaatselijke regenval ook is gedekt. Onder hevige plaatselijk regenval wordt verstaan: neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur. Als tijdens deze regenval water onder de deur van uw woning naar binnenkomt omdat de openbare riolering het water niet kan verwerken of als een beek of sloot het water niet kan verwerken, is er op basis van deze adviesclausule toch dekking. Waterschade door het terugstromen van rioolwater via afvoerleidingen (toilet en gootstenen), slecht onderhoud, overstroming van een rivier, binnenkomen van water via openstaande ramen en deur blijft uitgesloten.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant