Digitale Nieuwskrant

Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2015

 
 

Voorwoord

Het weer is nogal wisselvallig. Typisch Nederlands kunnen we zeggen: je kunt er geen pijl op trekken. In ons vak denken we soms ook wel eens met het weer te maken te hebben: Financiële veranderingen volgen elkaar snel op. Soms van links naar rechts. Op elk gebied. In deze nieuwsbrief informeren we u weer over een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op uw portemonnee. Wij adviseren u daarom om even de tijd te nemen deze goed door te lezen. Heeft u vragen, belt u ons dan gerust. Daar zijn wij tenslotte voor!

 

Hoe bouwt u optimaal een kapitaal op?

Sparen voor later. Wij Nederlanders zijn daar erg goed in. Bijna nergens ter wereld wordt er zo trouw gespaard als in ons land. Maar wat is nou de beste manier om een spaarpot op te bouwen? Door te sparen of toch te beleggen? Deze vraag wordt ons vaak gesteld. En we lichten u graag de belangrijkste voor- en nadelen toe.

Sparen geeft zekerheid. Spaartegoeden tot € 100.000 per persoon per bank vallen over het algemeen onder het depositogarantiestelsel. Echter, de opbrengst (rente) over uw kapitaal is op dit moment wel erg laag. Met beleggen loopt u het risico om (een deel van) uw inleg te verliezen. Maar u hebt wel de mogelijkheid om meer rendement te behalen.

Bovenstaande zijn algemene aannames. Een aantal elementen kan maken dat deze aannames niet langer opgaan. Zo is de tijdspanne voor het opbouwen van een kapitaal van grote invloed op een verantwoorde wijze van sparen. Wilt u op korte termijn het geld gebruiken, dan is zekerheid vaak van belang. Hebt u het geld pas over langere tijd nodig? Dan kunt u ook beleggen. Gewoonweg omdat u dan veel minder risico loopt op eventueel kapitaalverlies. Integendeel, de afgelopen jaren laten zien dat het rendement op vermogen in aandelen dan juist zeer aantrekkelijk is. Ook het doel waarvoor u spaart en of u wel of geen zekerheden wenst in te bouwen, zijn van invloed op de wijze van sparen die bij u past. Wilt u daar eens verder over praten? Maak dan gerust een afspraak met ons.

 

ZZP’ers krijgen meer mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid

Nederland kent veel ZZP’ers. Deze groeiende groep mensen wordt door onze politiek steeds meer erkend en ook in bescherming genomen. Zo is er voor deze groep per 1 januari 2015 een speciale regeling getroffen rond arbeidsongeschiktheid. De reden voor deze regeling is dat relatief veel ZZP’ers ervoor kiezen om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. Vaak vanwege de kosten. Echter, stel dat u als ZZP’er door bijvoorbeeld een ongeval (tijdelijk) niet meer uw vak kunt uitoefenen? Uw kosten gaan gewoon door, maar u heeft geen inkomsten. Dit kan snel tot financiële problemen leiden. In het Belastingplan 2015 is hiervoor een maatregel getroffen: het is nu fiscaal mogelijk om een lijfrente eerder op te nemen om daarmee te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, zonder dat revisierente is verschuldigd.

Voor de versoepelde regeling bij afkoop gelden drie cumulatieve voorwaarden.

  1. De verzekeringnemer moet langdurig arbeidsongeschikt zijn;
  2. De belastingplichtige heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  3. Er is een maximum gesteld aan het op te nemen bedrag.

Natuurlijk, als financieel adviseurs zullen wij onze relaties die ZZP’er zijn, altijd wijzen op het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ook wij weten dat in de praktijk mensen (noodgedwongen) wel eens een andere keuze maken. Deze nieuwe belastingregeling zou dan in geval van nood soelaas kunnen bieden.

 

Zelf sluiten kan, maar vergeet niet de kleine letters

In onze nieuwsbrief hebben wij al eerder aandacht besteed aan het direct sluiten van verzekeringen. Als uw financieel adviseur kunnen wij een verzekering voor u sluiten (dan gaat dit vaak gepaard met een advies over welke risico’s we het beste bij welke verzekeraar kunnen afdekken) maar u kunt dit ook zelf doen. U gaat bijvoorbeeld naar een vergelijkingssite en besluit daar zelf een verzekering af te sluiten. In dit artikel gaan we niet in op de gevaren van het louter kiezen van de ‘goedkoopste’ verzekering. Betaalt deze wel uit als u schade heeft of zijn er dan allerlei schades ineens ‘uitgesloten’.

Nee, in dit artikel laten we u zien dat naast het inschakelen van een adviseur voor het maken van een gedegen prijs- en voorwaardenvergelijk, er ook andere zaken zijn die van belang zijn. We laten u dit zien aan de hand van een voorbeeld: De overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering beschermt nabestaanden tegen de financiële gevolgen van een overlijden. In principe hoeft over de uitkering die de nabestaande ontvangt geen erfbelasting te worden betaald. Echter, hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Zo moet de zogenaamde ‘polisredactie’ juist zijn én moet de onderliggende gemeenschap de vereiste constructie wel kunnen dragen. Tja, we kunnen ons voorstellen dat u niet 1-2-3 begrijpt wat dit betekent. Het klinkt ook erg technisch. En dat is exact waar wij u bij kunnen ondersteunen. Zie ons als uw partner in financiële dienstverlening. We zien het als onze taak om u optimaal te beschermen tegen schades en uw totale verzekeringspakket optimaal op elkaar af te stemmen. Ook voor zaken die u rechtstreeks sluit. Ga hierover gerust eens met ons in gesprek. We kijken graag voor u of zaken optimaal voor u zijn ingericht.

 

Let op bij het afsluiten van een lening

Heeft u het televisieprogramma Opgelicht?! gezien van dinsdag 24 februari? Daarin werd ingegaan op oplichting bij consumptieve leningen. Het ging hierbij om personen die een vergoeding vragen voor een lening, maar die vervolgens nooit over de brug komen met die lening. Zij adverteren vaak via advertentiewebsites en via advertenties in regionale dagbladen. Wij schrikken iedere keer weer als we zien dat mensen blijkbaar in dit soort aanbiedingen ‘trappen’. Als het gaat om uw geld, dan gaat u toch altijd naar een financieel specialist die u kent en vertrouwt? Een lening kan grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Het is daarom belangrijk om hierbij altijd een weloverwogen beslissing te nemen. En is de lening überhaupt wel nodig? Wellicht kan op een andere wijze aan de benodigde financiën worden gekomen. Wij als uw financiële specialist kunnen mogelijkheden zien waar u zelf nooit aan heeft gedacht. Laat ons u helpen en ga met ons in gesprek.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant