Digitale Nieuwskrant

Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de laatste tijd zeer positief. Voor ons reden om u hierover en uiteraard over andere financiële ontwikkelingen, uitgebreid te informeren in onze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie over uw bestaande hypotheek, of bent u aan het kijken naar een ander woning, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zijn er om u te adviseren.

 

Woningmarkt trekt fors aan: laat u adviseren

De markt van koopwoningen trekt fors aan. Bestaande koopwoningen zijn in januari van dit jaar 4,1 % duurder geworden ten opzicht van een jaar geleden. Ook het aantal kooptransacties stijgt. In januari van dit jaar was het aantal transacties 26 % hoger dan in januari 2015. Deze stijging is het gevolg van het zich herstellende consumentenvertrouwen in combinatie met een aanhoudend lage rente.

Te weinig huurwoningen; kopen wordt aantrekkelijker
De positieve ontwikkelingen op de markt van koopwoningen worden verder versterkt door de gang van zaken op de markt van huurwoningen. In de vrijesectorhuurwoningen is een groot tekort aan huurwoningen ontstaan. Het gevolg hiervan is, dat de huurprijzen voor deze woningen sterk stijgen. In het laatste kwartaal van 2015 zijn deze huren met 5 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ook in de sociale sector is er een groot tekort aan huurwoningen. Op deze gespannen markt wordt het voor steeds meer mensen, die in andere tijden een woning zouden huren aantrekkelijker om een woning te kopen.

Opletten voor overkreditering
De huidige rente is historisch laag. Echter, deze lage rente heeft ook het risico, dat consumenten meer of grotere leningen aangaan die op lange termijn onverstandig kunnen zijn, want in de toekomst zal deze rente weer stijgen. Het risico bestaat dat, wanneer de rente stijgt, consumenten hun maandelijkse lasten niet meer kunnen dragen. Kunnen deze lasten nog nét wel gedragen worden, dan dreigt het gevaar, dat er onvoldoende ruimte is voor andere belangrijke reserveringen zoals de oudedagsvoorziening.

Woonlasten huiseigenaren kunnen nu al lager uitvallen
Recent onderzoek van SNS wijst uit, dat twee derde van de Nederlandse huizenbezitters met een hypotheek van vóór 2013 op dit moment een hogere hypotheekrente betaalt, dan de actuele rentestand. Opvallend is, dat de helft van deze groep huiseigenaren geen enkele actie onderneemt om een lagere rente te krijgen. Veel mensen reageren niet, omdat zij denken dat altijd een boeterente verschuldigd is. Dit is echter niet het geval. Veel banken geven bij voorbeeld een lagere rente, wanneer de waarde van de woning hoger is, dan de resterende hypotheekschuld. Maar ook wanneer er wel boeterente moet worden betaald, dan kan deze vaak in het nieuwe lening bedrag worden opgenomen, waardoor meteen lagere woonlasten worden verkregen.

Advies loont
Of het nu gaat om de vraag of het beter is om te huren of te kopen, het bepalen van een verantwoord lening bedrag, of de vraag of de bestaande woonlasten verlaagd kunnen worden, dan is het altijd verstandig om hierover een advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Ons kantoor is onafhankelijk. Dit wil zeggen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij of bank invloed heeft op de inhoud van onze adviezen. Hierdoor kunnen wij altijd die adviezen geven, waarvan wij op grond van de feiten denken dat die voor de betreffende klant het meest passend zijn.

Wilt u dus informatie rondom het huren of kopen van een woning of hebt u vragen over uw bestaande hypotheek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Aan de hand van uw woonwensen en uw financiële situatie kunnen wij u adviseren over verantwoorde en betaalbare hypotheeklasten, over uw huidige hypotheeklasten in relatie tot de actuele rentestand, over de hypotheekvorm, over de duur van de rentevaste periode en over speciale voorwaarden en mogelijke risico’s.

 

Aantal autodiefstallen blijft dalen

Het aantal gestolen personenauto’s daalde in 2015 ten opzichte van 2014 met 5,8 % naar 10.091 auto’s. De daling is het sterkst in de categorie jonge auto’s: min 14 %. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vermoedt, dat dit het resultaat is, van dat in nieuwe auto’s steeds betere alarmsystemen worden gemonteerd. Het nadeel hiervan is, dat de aandacht van criminelen verschuift naar oudere auto’s van tussen de 4 en 8 jaar oud. In deze categorie steeg het aantal diefstallen dan ook met maar liefst 16 %!

De Top 5 van de gestolen auto’s in 2015 ziet er als volgt uit:

Volkswagen 1 op 307
BMW 1 op 349
Audi 1 op 307
Mercedes-Benz 1 op 560
Opel 1 op 1.536


Preventie-tips
Vanuit bovenvermelde Stichting worden onder meer de volgende preventie-tips gegeven om het risico van diefstal van uw auto te beperken:

 1. Laat buitenshuis nooit autosleutels onbeheerd in een jaszak zitten.
 2. Draai de wielen in de richting van de stoeprand en zet het stuurslot erop.
 3. Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats of parkeer op een goed verlichte plek.
 4. Als u één of meer sleutels kwijt bent, ga dan naar uw dealer om deze uit de autocomputer te laten verwijderen. In de autosleutel of keycard van nieuwere auto’s zit namelijk een chip die met de boordcomputer in uw auto communiceert. Alleen als de auto de sleutel herkent aan de unieke codes, gaan de deuren open en kan de motor starten. Als een sleutel verloren of gestolen is, doet u er goed aan, de unieke codes van die sleutel uit de boordcomputer van uw auto te laten verwijderen. Daarmee is de gestolen sleutel onbruikbaar om uw auto te starten en er mee weg te rijden.


Verschillende van deze tips kunnen u helpen om diefstal te voorkomen. Ze voorkomen diefstal niet altijd direct, maar maken het wel zo moeilijker voor de autodief om uw auto te stelen.

 

Pensioenbewustzijn is bij de meeste mensen laag

Elk onderzoek onder consumenten levert ongeveer het zelfde beeld op: de gemiddelde consument heeft bij benadering geen idee hoe zijn inkomen na pensionering eruit ziet.

De Autoriteit Financiële Markten heeft onlangs een alarmerend onderzoek uitgebracht. Meer dan 1/3 van de mensen zullen in de toekomst geconfronteerd worden met een fors lager pensioen, dan dat zij nu zeggen nodig te hebben.

Consumenten die een extra risico lopen op een te laag pensioen zijn:
Werknemers:

 • Die gedurende een periode bij een werkgever in dienst zijn (geweest) die geen pensioenregeling heeft.
 • Die in dienst zijn (geweest) bij een werkgever met een magere pensioenregeling.
 • Bij wie het pensioen is gekort.
 • Bij wie het pensioen een (langere) periode niet is geïndexeerd.
 • Die gedurende een periode parttime hebben gewerkt of arbeidsongeschikt zijn.
 • Bij wie het pensioen (herhaaldelijk) is afgekocht.
 • Die wegens langdurig verblijf in het buitenland geen recht hebben op volledige AOW.
 • Die gescheiden zijn met (ongelijke) verevening van het pensioen.
 • Die circa 15 jaar vóór ingang voor het pensioen snel carrière hebben gemaakt.


De test van het Nibud geeft inzicht in uw inkomsten en uitgaven na pensionering
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft een test ontwikkeld, waarmee u kunt nagaan of u voldoende inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven na uw pensioendatum. Na de test ziet u direct uw score en krijgt u een korte toelichting bij een aantal onderwerpen. U vindt de test hier.

Wij zijn u graag van dienst bij een goed beeld van uw financiën na uw pensioen
Na uw pensionering verandert uw inkomen. Waarschijnlijk heeft u ook minder kosten. Misschien heeft u uw hypotheekschuld voor een groot deel afgelost en geld opzij zetten voor uw pensioen hoeft ook niet meer? Om verrassingen en problemen te voorkomen, is het dus belangrijk dat u vroegtijdig een goed beeld heeft van uw inkomsten en uitgaven als u met pensioen gaat. Wij kunnen u informeren over de opbouw van uw pensioeninkomen en wij nemen graag de tijd om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Let op: uw auto uitlenen heeft een risico

Uw buurman heeft een probleem. Hij moet met spoed naar een afspraak en zijn auto start niet. De afspraak is belangrijk. Hij vraagt u of hij even uw auto zou mogen lenen? Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dus u geeft hem uw autosleutels. Tot over een paar uur. Maar wat nu wanneer uw buurman een ongeval met uw auto maakt en dit ongeval is zijn eigen schuld?

De schade die eventuele derden lijden als gevolg van dit ongeval zullen op grond van de WA-dekking van uw autoverzekering vergoed worden. Deze vergoeding echter, gaat wel ten koste van de door u opgebouwde bonus-malus positie.

De eventuele schade aan uw eigen auto wordt door uw autoverzekering allen vergoed indien u WA +volledig casco verzekerd bent. Is dit niet het geval, dan blijft u met de schade zitten. Ook zult u, wanneer u volledig casco verzekerd bent, geconfronteerd worden met een lagere bonus-malus positie en dus een hogere verzekeringspremie.

De buurman is voor deze schade die u hierdoor lijdt aansprakelijk. Kan de buurman deze schade op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren verhalen? Het antwoord hierop is “nee”, want bij deze verzekering is schade door motorrijtuigen uitgesloten.

Uitlenen van een auto aan iemand die beschikt over een geldig rijbewijs mag. Het is echter wel verstandig om afspraken te maken voor de situatie dat de buurman met de auto schade veroorzaakt. Wanneer u toch afspraken maakt….. spreek dan ook af dat eventuele verkeersboetes tijdens het ritje door de buurman ook echt ten laste komen van de buurman.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant