Digitale Nieuwskrant

Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?

 

Onderwerpen

2e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

Code Geel! Die term is de laatste weken vaak gebruikt door de meteorologen. We hadden in Nederland en in de ons omringende landen veel overlast door water. Deskundigen waarschuwen dat we door opwarming van de aarde in de toekomst rekening moeten houden met periodes van hevige neerslag met daardoor meer kans op overstromingen. Hoe gaat de verzekering van de woning en de inboedel om met schade door water? In deze nieuwsbrief vertellen wij u daar meer over.

 

Wel een waardevolle woning maar geen geld

In onze adviespraktijk komt de volgende situatie steeds vaker voor. Een echtpaar woont in een mooi en waardevol huis. De kinderen zijn het huis uit. Het huis is in het verleden gekocht en de hypotheek is inmiddels volledig afgelost. Hoewel het echtpaar dus “goedkoop” woont is het pensioen toch mager. De maandelijkse uitgaven kunnen worden gedaan, maar voor ‘de extra’s’ is eigenlijk geen geld. Terwijl het echtpaar door de waarde van de woning als ‘welvarend’ kan worden beschouwd, hebben ze maar zeer beperkt geld om te besteden.

Verkoop vaak geen optie
De verkoop van de woning om daarmee het vermogen liquide te maken is dikwijls geen optie. Veel mensen zijn vaak zeer gehecht aan de woning. Bij verkoop moet er dan toch andere huisvesting gevonden worden. Dat kan door een (kleinere) woning te kopen, of door te gaan huren. Los van het feit dat er maar een beperkt aantal huurwoningen zijn, zijn de huurprijzen in de vrije sector hoog. Daarnaast: Niet voor niets luidt het spreekwoord “oude bomen moet je niet verplanten…”

Groeiende belangstelling voor nieuwe hypotheekvorm
Eén van de mogelijkheden om toch een deel van de waarde van de woning liquide te maken wordt aangeboden door een dochter van ABN AMRO. In het kort gaat het dan om de volgende oplossing. De huiseigenaar sluit een hypotheek op zijn pand. Bijvoorbeeld voor 50 % van de actuele waarde van de woning. Is de waarde van de woning op dat moment € 400.000, dan ontvangt de eigenaar een bedrag van € 200.000 op de bankrekening. Dit bedrag kan vervolgens naar eigen inzicht besteed worden. Bijvoorbeeld om de woning aan te passen of voor consumptieve bestedingen.

Er ontstaat dus ook een schuld van € 200.000,-. Met de geldverstrekker wordt afgesproken dat dit bedrag niet wordt afgelost in de periode dat de eigenaar de woning bewoont. Over deze lening moet uiteraard rente worden betaald. Deze rente is op dit moment zeer laag en kan voor langere tijd worden vastgezet. Met de geldverstrekker wordt afgesproken dat deze rente maandelijks bij de schuld wordt opgeteld. De rente hoeft dus niet uit de liquiditeiten betaald te worden.

Wanneer de eigenaar de woning verlaat of in het geval van een echtpaar de langstlevende komt te overlijden, dan wordt de woning verkocht. Op dat moment wordt de schuld die bestaat uit de lening en de opgebouwde rente aan de bank terugbetaald. Het overschot, verkoopprijs minus de betaling aan de bank, gaat dan naar de eigenaar of naar de erfgenamen.

Advies noodzakelijk
Op zich is dit een heldere en overzichtelijke constructie. Toch is onafhankelijk advies essentieel. Er zijn voor senioren meer mogelijkheden om de waarde die opgesloten zit in hun woning, liquide te maken. Omdat deze problematiek bij veel senioren speelt en in de komende jaren verder sterk zal groeien, komen er ook partijen op de markt waarvan de toekomst nog maar moet bewijzen dat deze betrouwbaar en solide zijn. Het is daarom zaak om de verschillende opties grondig te bestuderen. Onze deskundigen op het gebied van hypotheken zijn graag bereid u hierbij met goede adviezen ter zijde te staan.

 

Huurprijzen van woningen stijgen hard

Voor nieuw te verhuren sociale woningen mag in 2016 maximaal € 710,68 per maand aan kale huur worden gevraagd. De wachttijden om voor een sociale woning in aanmerking te komen zijn de afgelopen jaren opgelopen. De gemiddelde wachttijd varieert van drie jaar in regio Haaglanden tot bijna negen jaar in de regio Amsterdam.

Aanbod woningen is beperkt
Van elke twintig woningen in Nederland zijn 11 woningen een koopwoning, acht een sociale huurwoning en is er slechts één huurwoning in de vrije sector. Terwijl er dus een grote vraag is naar sociale huurwoningen, is ook het aanbod van vrije sector woningen beperkt.

Huurprijzen vrije sector woningen stijgen sterk
De huren van de vrije sector woningen stijgen sterk. In het eerste kwartaal van 2016 zijn de huurprijzen in de vrije sector in Nederland met 6,2 % gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sector woning bedraagt op dit moment € 13,38 per vierkante meter per maand. Overigens verschilt deze huurprijs per regio. In Amsterdam is de prijs € 19,20 per vierkante meter, terwijl in Drenthe de prijs € 7,60 per vierkante meter bedraagt.

Kopen of huren
Mensen die net gescheiden zijn of juist willen gaan samenwonen alsmede starters op de woningmarkt staan in toenemende mate voor een dilemma: Ze komen niet aanmerking voor een sociale huurwoning of de wachttermijn is te lang. Tevens kan de huurprijs van een vrije sector woning te hoog zijn, zeker omdat er dan ook geen recht op huurtoeslag bestaat. Tegelijkertijd zijn, mede door de zeer lage rente, de maandelijkse netto lasten van een koopwoning lager dan de prijs van een soortgelijke huurwoning. Echter, op last van de wetgever moeten banken veel waarborgen inbouwen om te voorkomen, dat mensen een hypotheek afsluiten die ze op de langere termijn niet kunnen betalen. Mensen die net als zelfstandige zijn gestart of mensen die net de arbeidsmarkt hebben betreden en nog geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben, komen daardoor maar moeizaam in aanmerking voor een hypotheek.

Maatwerk
Het financieren van een koopwoning wordt steeds meer maatwerk. Oriënteert u zich op een woning, neemt u dan tijdig contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

 

Regen & overstromingen: Verzekeringsvoorwaarden kunnen verschillen

Een verzekering is uiteindelijk gewoon een overeenkomst tussen een consument en een verzekeringsmaatschappij. De inhoud van deze (verzekerings-)overeenkomst kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. De regeling zoals wij die hierna toelichten, geldt bij veel verzekeringsmaatschappijen. Wilt u echter weten wat in uw specifieke situatie geldt, dan moet de betreffende verzekeringsovereenkomst worden bestudeerd op wat partijen met elkaar hebben afgesproken. Uiteraard kunnen de deskundigen op ons kantoor dat voor u doen.

Overstromingen meestal uitgesloten
De meeste verzekeraars sluiten op de “normale” inboedel- opstalverzekering schade door overstroming uit, wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Schade door grondwater
  • Schade door water vrijgekomen na een dijkdoorbraak
  • Schade door neerslag of water binnengedrongen via openstaande ramen of deuren
  • Schade ontstaan door slecht onderhoud van het pand.Hevige plaatselijke regenval meestal gedekt
Op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen wordt schade als gevolg van water dat onvoorzien het gebouw binnendringt, vergoed. Er geldt dan wel vaak de volgende voorwaarde:

  • Het binnendringen moet uitsluitend het gevolg zijn van een extreme toevloed van water door hevige plaatselijke regenval.Drie situaties
Om u te laten zien tot welke resultaten bovengenoemde voorwaarde kan leiden, schetsen we drie situaties met verschillende soorten waterschade:

Regen
Als gevolg van hevige regenval in Zuid-Limburg treedt de Geul buiten haar oevers. De regenval voldoet aan het criterium genoemd in de voorwaarde. De schade is gedekt.

Overstroming
Als gevolg van hevige regenval in Frankrijk overstroomt de Maas, eerst in België en later in Limburg. De schade is niet het gevolg van een hevige lokale regenbui. De schade is derhalve niet gedekt.

Regen en overstroming
Als gevolg van hevige regenval in Frankrijk bereikt de Maas in Zuid-Limburg een kritieke hoogte. Vervolgens gaat het in Zuid-Limburg ook nog regenen. Er valt meer dan 40 mm in 24 uur. De rivier treedt nu buiten haar oevers. De schade is niet gedekt, omdat de oorzaak niet uitsluitend gezocht kan worden in de hevige regenval.

In zakelijke markt vaak beperktere rechten
Bij zakelijke verzekeringen geldt deze regeling vaak niet. Dat is bijvoorbeeld ook van belang voor klanten die een onderneming aan huis hebben.

Vraag het onze deskundigen
Wilt u weten hoe de dekking bij wateroverlast in uw verzekering is meegenomen? Of heeft u een onderneming aan huis en wilt u onderzoeken of schade door overstroming aan bijvoorbeeld machines of voorraden verzekerd kan worden? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Onze deskundigen zijn u graag van dienst.

 

Denkt u aan de Groene Kaart indien u met de caravan naar het buitenland gaat!

Indien u met een caravan rijdt die zwaarder is dan 750 kg, dan heeft u voor de landen Duitsland, Polen en Spanje een tweede groene kaart nodig. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld via Duitsland naar uw eindbestemming Italië rijdt. Voor Nederland en de meeste andere Europese landen geldt voor dit type caravans geen aparte groene kaart. Heeft u een dergelijke zware caravan en gaat u naar één van deze drie landen, laat ons dat dan weten. Wij helpen u graag om tijdig een groene kaart te krijgen, en uiteraard met al uw andere vakantiezaken!


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant