Zakelijke Verzekeringen

De BOB dekking

BOB staat voor “Brand, Ontploffing en Blikseminslag”. Hiermee verzekert de onderneming zich voor
die gevaren die kunnen leiden tot zeer grote schades, en zelfs tot een totaalvernietiging van het
bedrijfspand en de bedrijfsinhoud. Met een inventaris goederen verzekering dek je dit risico af.
Naast brand, ontploffing en blikseminslag wordt de dekking op een inventaris goederen verzekering
meestal uitgebreid. Voor kleinere ondernemingen is een uitbreiding op de inventaris /goederen
verzekering vaak gewenst. Ondernemers zien hun zakelijke goederen graag goed verzekerd.

Wat is verzekerd op een inventaris en goederen verzekering?
• storm en door die storm vallende of bewegende voorwerpen. Onder deze dekking valt niet
_de schade die ontstaat als gevolg van slecht onderhoud of constructiefouten van het
_gebouw;
• (poging tot) diefstal na braak aan het gebouw;
• (poging tot) gewelddadige beroving en/of afpersing;
• vandalisme, gepleegd door één of meer personen die onrechtmatig het gebouw is/zijn
_binnengedrongen;
• rellen, relletjes, opstootjes en plundering;
• sneeuwdruk. Hieronder verstaan wij de schade die is ontstaan als gevolg van de
_beschadiging van het gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren. Onder
_deze dekking valt niet de schade die ontstaat aan het gebouw als gevolg van slecht
_onderhoud of constructiefouten van het gebouw;
• aanrijding van het gebouw door motorrijtuigen of aanvaring van het gebouw door
_vaartuigen;
• het omvallen van kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antennes en
_vlaggenmasten, het vallen van delen van deze zaken en het vallen van delen van
_aangrenzende gebouwen;
• het omvallen van bomen en het vallen van afgebroken takken;
• een storing in de levering van elektriciteit of water veroorzaakt door een gedekte
_gebeurtenis die het nutsbedrijf treft. De storing en de daardoor veroorzaakte
_onderbreking in het productieproces moet een ononderbroken periode van ten minste 6
_uur duren.
Inventaris en GoederenverzekeringGrote ondernemingen kiezen, bij het afsluiten van een inventaris goederen verzekering (zakelijke verzekering), vaak voor een beperkte dekking. De meest beperkte, en daarmee ook de meest voordeligste, is de “BOB-dekking”.
Meer weten?

Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur