Zakelijke Verzekeringen

Zij kunnen alleen onder bijzondere omstandigheden gebruik maken van een (zeer karige) overheidsregeling zoals de bijstand. Hier beperken we ons tot de wettelijke voorzieningen voor werknemers.

In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op loondoorbetaling door zijn werkgever. Deze loondoorbetalingsplicht voor werkgever vastgelegd in de wet.
.

Een minimum en maximum loondoorbetalingsplicht werkgever


De wettelijke loondoorbetalingsplicht voor werkgevers kent een minimum en een maximum. De zieke werknemer ontvangt het eerste ziektejaar maximaal 70% van het maximumjaarloon*, maar tenminste het minimumloon. Ook het tweede ziektejaar betaalt de werkgever verplicht 70% van het loon door, maar de verplichting om dat aan te vullen tot het minimumloon vervalt. Voor veel werknemers is via hun (collectieve) arbeidsovereenkomst geregeld dat de werkgever het loon aanvult tot 100%, maar over de twee ziektejaren samen mag in totaal niet meer dan 170% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon worden uitbetaald. In veel CAO’s is de precieze invulling hiervan omschreven.

Het minimum en maximum jaarloon

Het maximum jaarloon bedraagt ongeveer € 46.000. Het minimumloon ongeveer € 17.000 per jaar. In de voorbeelden hierna en bij de vragen gaan we uit van deze bedragen.
Peter de Groot verdient € 19.200 per jaar (113% van het minimumloon). Hij heeft in het eerste jaar recht op € 17.000 (100% minimumloon) op jaarbasis. In het tweede jaar ontvangt hij 70% van € 19.200 = € 13.440 op jaarbasis.
Albert Jansen verdient € 29.100 per jaar. Hij heeft recht op 70% daarvan: € 20.370 op jaarbasis.
Gerda Pietersen verdient € 84.000 per jaar. Dat is ruim boven het maximale jaarloon. Haar ziekengelduitkering is gemaximeerd tot 70% van het maximale jaarloon ad € 46.000 =
€ 32.200 op jaarbasis.

*Het maximumdagloon is een door de overheid jaarlijks vast te stellen bedrag. Op jaarbasis bedraagt dit bedrag ongeveer €46.000.

Ziekteverzuimverzekeringen de Loondoorbetalingsplicht van de werkgever.
Arbeidsongeschiktheid heeft vaak grote financiële gevolgen. Dit geldt zowel voor werknemers als voor ondernemers. Voor werknemers bestaan er wettelijke voorzieningen die het inkomensverlies (gedeeltelijk) wegnemen. Ondernemers hebben het een stuk lastiger.
Meer weten?

Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur