Zakelijke Verzekeringen

Er bestaat alleen recht op een uitkering op grond van de ziektewet, wanneer de werkgever niet verplicht is
of niet in staat is tot de wettelijk verplichte loondoorbetaling. Op grond van de wet heeft de werkgever
immers gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsverplichting. Dit
betekent dat hoewel elke werknemer verzekerd is op grond van de ziektewet hij niet automatisch recht
heeft op een uitkering.

De ziektewet fungeert als vangnet voor o.a. de volgende werknemers:
werknemers die in de eerste twee ziektejaren hun baan verliezen;
uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau;
thuiswerkers, oproepkrachten;
zieke werklozen


Ziekengeld is bovendien mogelijk bij:
faillissement van de loondoorbetalende werkgever;
ziekte voorafgaand aan of volgend op de zestien weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering;
ziekte door orgaandonatie.

De hoogte van de uitkering van de laatste twee genoemde situaties bedraagt 100% van het
(gemaximeerde) loon. In alle overige situaties bedraagt de hoogte van de uitkering 70% van het laatste
(gemaximeerde) loon. De Ziektewet kent een uitkeringstermijn die even lang is als de
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, namelijk 104 weken. De uitkeringstermijn en de hoogte
van de uitkering komen dus (afgezien van de twee uitzonderingen) overeen met de wettelijke
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Zelfstandige ondernemers hebben geen recht op de ziektewet
Wanneer iemand geen werknemer is en dus niet in loondienst is, dan heeft hij geen recht op een uitkering
op grond van de ziektewet. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers. Zij zullen
zelf een arbeidsongeschiktheidsvoorziening moeten treffen.

ZiektewetIn sommige situaties voorziet de overheid in een uitkering door middel van de ziektewet, de voorganger van de wet die de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers regelt.
De ziektewet is bedoeld om bepaalde groepen werknemers die door ziekte of ongeval niet in staat zijn tot het verrichten van arbeid van een uitkering te voorzien.
Meer weten?

Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur