Zorgverzekering


De Zorgverzekeringswet regelt de verzekering van medische zorg,
waarbij behandeling en genezing het uitgangspunt is. De voor iedereen verplichte zorgverzekering (basisverzekering) dekt de belangrijkste geneeskundige kosten. De dekkingsomvang is in deze wet geregeld en kan van jaar tot jaar verschillen. Ieder jaar wordt door de overheid opnieuw bepaald welke zorg wel of niet opgenomen moet worden in het basispakket.

Verplichte zorgverzekering

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op
hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt, te accepteren. Deze
acceptatieplicht geldt dus niet voor de aanvullende zorgverzekering. Ondanks dat de inhoud van de
basisverzekering voor iedereen gelijk is kan iemand toch kiezen uit verschillende soorten
dekkingen.

Wat is een natura zorgverzekering?
De zorgverzekeraar sluit voor zijn verzekerden contracten met zorgaanbieders (zoals
ziekenhuizen) om de zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de
zorgaanbieder. De verzekerde kan naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar
voor deze polisvorm een contract heeft gesloten. Deze constructie is kenmerkend voor een natura
zorgverzekering. Niet alle zorgverzekeraars hebben met alle zorgaanbieders een contract
gesloten. Het is mogelijk dat de verzekeraar een modelovereenkomst, waarin de zorg in natura is
geregeld, alleen in één of meer provincies naar keuze aanbiedt. U heeft dus geen vrije zorgkeuze
of artsenkeuze. Wilt u vrijheid in zorg? Kies dan een restitutie zorgverzekering.

Wat is een restitutie zorgverzekering?
De zorgverzekeraar kan aan haar verzekerden ook een polis aanbieden waarvoor geen
zorgverleners zijn gecontracteerd. Een verzekerde met zo'n verzekering  kan zich voor zorg tot
iedere zorgverlener of arts wenden, dus ook als die geen contract met de verzekeraar heeft
gesloten. Volledig vrije keus is dus kenmerkend voor deze restitutie zorg verzekering.
Wel is de restitutie verzekering iets duurder is dan een naturapolis. Toch adviseren wij altijd vrije
keus. U kunt dan als er wat serieus aan de hand is altijd gaan naar het ziekenhuis of de arts
waarin u vertrouwen heeft.


Eigen risico op de basis zorgverzekering
Verzekerden hebben een verplicht eigen risico op de basis verzekering dat jaarlijks door de
overheid wordt vastgesteld.  Verzekerden hebben een keuze om dit verplichte eigen risico te
verhogen. Dat geldt niet voor kinderen en iedere volwassene mag zelf kiezen.

Dat kan behoorlijk voordeel opleveren. € 500 extra eigen risico geeft wel tot € 250 extra korting
per jaar. Dat is de helft van het eigen risico! Als je redelijk gezond bent en de afgelopen jaren het
verplichte eigen risico niet gebruikt hebt en dat ook voor komend jaar niet verwacht, dan is
verhogen zeker het overwegen waard. En let op, dekkingen uit de aanvullende verzekering of de
huisarts spelen voor het eigen risico niet. Dit wordt dus wel gewoon vergoed.

Het verplichte eigen risico geldt niet voor:

huisarts;
kraamzorg;
verloskundige zorg;
tandzorg voor verzekerden tot 22 jaar;
hulpmiddelen in bruikleen;
dekkingen uit de aanvullende verzekering

Zorgkosten declareren
Alle zorgkosten die u maakt moeten uiteraard betaald worden. Vaak rekent de zorginstelling direct
af met de zorgverzekeraar. In dat geval ziet u de nota niet. Soms moet u zelf de nota van de
zorgverlener afrekenen. De originele factuur kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.
Onderstaande link geeft u een declaratieformulier samen met een adressenlijst met
antwoordnummers (postzegel niet nodig) van diverse zorgverzekeraars.


Meer weten?
Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur